Loading...

Đường Đến Ngai Vàng

VTV3

Giới Thiệu:

Phim Đường Đến Ngai Vàng - VTV3

Đường Đến Ngai Vàng VTV3.Dục Đức bị truất ngôi, phải tìm người khác lên thay thế. Tôn Thất Thuyết bàn với Nguyễn Văn Tường tiến cử vị thân vương Hồng Dật khi ấy đã 36 tuổi lên làm vua. Hồng Dật là con út của vua Thiệu Trị và là em khác mẹ của Tự Đức. Ông là một hoàng tử thông minh, học rộng và khiêm nhường. Trước đây, Tự Đức đã từng viết thơ khen: "Ngô đệ thập tứ nhân/Hiếu học giả thậm thiểu" (Em ta được mười bốn/Hiếu học thật ít người). Ông sinh năm 1846, khi 18 tuổi được tấn phong Lãng Quốc công.
Xem Phim Online Phim1vui.net
Xem Phim Đường Đến Ngai Vàng.Sau khi bàn định xong, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đến xin ý kiến của Thái hậu và được bà đồng ý. Họ bèn cử phái đoàn đến dinh Kim Long rước ông về để tấn phong. Ngồi lên ngai vàng lúc này vô cùng nguy hiểm, nên Hồng Dật một mực khước từ. Ông khóc mà nói rằng: "Tôi là con út của tiên đế, tư chất tầm thường, không dám nhận ngôi vua". Không thuyết phục được, phái đoàn bèn dùng áp lực ép ông lên kiệu đưa về Đại Nội.

Loading...
Từ khóa phim gợi ý:

phim Đường Đến Ngai Vàng tap cuoi

xem phim Đường Đến Ngai Vàng tron bo
phim Đường Đến Ngai Vàng - VTV3 full hd

Theo dõi Facebook

Phim Hot