Loading...

Lực Lượng Chống Lừa Đảo

Sctv14

Giới Thiệu:

Phim Lực Lượng Chống Lừa Đảo - Sctv14

Lực Lượng Chống Lừa Đảo.Không nên, chúa công cất quân nghĩa binh, vì trăm họ trừ kẻ hung bạo, giữ điều tín nghĩa, để mời hào kiệt còn lo người ta chẳng đến, nay Huyền Ðức có tiếng anh hùng, vì cùng khốn, mới về với ta, nếu lại giết đi, chẳng hóa ra mình hại người hiền. Những người chí sĩ trong thiên hạ nghe thấy sinh ngờ còn ai bước chân vào cửa chúa công nữa, chúa công cùng với ai mà định việc thiên hạ? Trừ được cái lo một người, mà làm cản trở lòng trông ngóng của bốn bể. Cái cơ yên nguy, xin chúa công phải xét mới được.

Loading...
Từ khóa phim gợi ý:

phim Lực Lượng Chống Lừa Đảo tap cuoi

xem phim Lực Lượng Chống Lừa Đảo tron bo
phim Lực Lượng Chống Lừa Đảo - Sctv14 full hd

Theo dõi Facebook

Phim Hot